نوع عضویت تامیین کننده سطح اول
کشور
نوع فعالیت
 

گوجه درشت ( دافنيس )

 • 1 تن (حداقل مقدار سفارش )
 • کشاورزی و دامداری / کشاورزی / سبزیجات
 • کشور :  ایران   ایران
 • کلید واژه های محصول :  گوجه ,گوجه فرنگی,گوجه درشت,گوجه دافنیس,گوجه فرنگی درشت,دافنيس
تولیدی منظری
سال اول در بازار آنلاین خرید و فروش عمده ترید کالا
مذاکره برای محصول

فسفاته بارور - 2

 • 120 (حداقل مقدار سفارش )
 • کشاورزی و دامداری / کشاورزی / سموم و کودهای کشاورزی
 • کشور :  ایران   ایران
 • کلید واژه های محصول :  کود
زیست فناور سبز
سال اول در بازار آنلاین خرید و فروش عمده ترید کالا
مذاکره برای محصول

ازتوبارور - 1

 • 120 بسته (حداقل مقدار سفارش )
 • کشاورزی و دامداری / کشاورزی / سموم و کودهای کشاورزی
 • کشور :  ایران   ایران
 • کلید واژه های محصول :  کود
زیست فناور سبز
سال اول در بازار آنلاین خرید و فروش عمده ترید کالا
مذاکره برای محصول

کشمش

 • 20 تن (حداقل مقدار سفارش )
 • کشاورزی و دامداری / کشاورزی / مغزها و آجیلها
 • کشور :  ایران   ایران
 • کلید واژه های محصول :  کشمش ها
بازرگانی آرامی
سال اول در بازار آنلاین خرید و فروش عمده ترید کالا
مذاکره برای محصول

زعفران نگین حمید

 • 20 تن (حداقل مقدار سفارش )
 • کشاورزی و دامداری / کشاورزی / زعفران
 • کشور :  ایران   ایران
 • کلید واژه های محصول :  زعفران
زعفران حمید110
سال اول در بازار آنلاین خرید و فروش عمده ترید کالا
مذاکره برای محصول

سیستم مانیتورینگ و کنترل هوشمند گلخانه

 • 30 دستگاه (حداقل مقدار سفارش )
 • کشاورزی و دامداری / کشاورزی / تجهیزات گلخانه ای
 • کشور :  ایران   ایران
 • کلید واژه های محصول :  سیستم اتوماسیون گلخانه,گلخانه,مانیتورینگ ,اتوماسیون
راه سبز چهلستون
سال اول در بازار آنلاین خرید و فروش عمده ترید کالا
مذاکره برای محصول

خیار

 • 0 (حداقل مقدار سفارش )
 • کشاورزی و دامداری / کشاورزی / میوه ها
 • کشور :   
 • کلید واژه های محصول :  میوه
راه سبز آوان
سال اول در بازار آنلاین خرید و فروش عمده ترید کالا
مذاکره برای محصول

کود زیستی مایکوروت

 • 10 بسته (حداقل مقدار سفارش )
 • کشاورزی و دامداری / کشاورزی / سموم و کودهای کشاورزی
 • کشور :  ایران   ایران
 • کلید واژه های محصول :  کود زیستی
زیست فناور پیشتاز واریان
سال اول در بازار آنلاین خرید و فروش عمده ترید کالا
مذاکره برای محصول

گل گوگرد

 • 20 تن (حداقل مقدار سفارش )
 • کشاورزی و دامداری / کشاورزی / سموم و کودهای کشاورزی
 • کشور :  ایران   ایران
 • کلید واژه های محصول :  گل گوگرد
گل گوگرد میثاق
سال اول در بازار آنلاین خرید و فروش عمده ترید کالا
مذاکره برای محصول

زعفران

 • 0 (حداقل مقدار سفارش )
 • کشاورزی و دامداری / کشاورزی / زعفران
 • کشور :  ایران   ایران
 • کلید واژه های محصول :  زعفران
زعفران سحرخیز
سال اول در بازار آنلاین خرید و فروش عمده ترید کالا
مذاکره برای محصول